‘Bina tamamlama sigortası’ devrede arac sigortasi Haberleri   - Ön ödemeli konut ve dönem tatil satımlarında yoğaltıcı ödemelerini güvence altına saha ‘yapı tamamlama sigortası poliçeleri’ düzenlenmeye başlandı.EH Türkiye Kefalet Sigortası işleme ve sözleşmeye özel tazmin şarka ve koşullarını güvence mektubunun… Read More